JUMPA FANS PUSPITA FM. 2009

JUMPA FANS utawi temu mitro meniko di pun wontenaken kalian radio PUSPITA FM. Dinten minggu tgl 7 juni 2009. ing halam radio PUSPITA FM. Jl.argo puro no 15 lerawetan palang tuban.
Alhamdullilah engkang rawuh ing giyaran puniko katahhhhhh sanget
nganto kursi cacahipun 750. engkang pun di toto kalian panitia puniko ngantos kirang kuatahhhhh sanget.
sanak kadang, kejawi kagungan greget supados sedeluran puniko tetep raket cinancangan. radio PUSPITA.FM. Ugi kepingin paring bukti bilih media dengar puniko tasik katah engkang gandrung.
Awit radio piyambak nate di fonis kaliayan tiyang wasis bilih kanti njamure media TV. engkang demen kalian radio di tafsir bobrok.
ning nyatane engkang demen kalian radio puniko tasik kuatah sanget... malah sebagian mitrone PUSPITA Puniko katah engkang mitro enggal.
POTO engkang kepajang ing inggil piniko MBK LENES, MAS HADI BPK. BAMBANG kalian MAS NARTO.
na mbk lenes puniko sanak kadang SALAH SETUNGGALE MITRO KANG SETYO TUHU KALIAN radio PUSPITA FM.

0 komentar: