JAM 12.00 WIB SIANG SAMPAI JAM 15.00WIB


Sanak kadang Gending-gending tayub tuban engkang kumandang wonten ing ing Radio PUSPITA.
Saben tabuh 12 siang puniko , kejawi suanten waranggono kelas XXL
ugi kairing kalian karawitan engkang kondang. kados gandrung ngesti laras - agung budoyo - krido budoyo - bajul kliwon - madu retmo - setyo budoyo - kartiko budoyo lan sanesipun.
na sampeya menawi bade on air 0356 322 568. kulo rantos njih,,,

LIMA HARI MENCARI JUARA

Eeee,, siaran cah!
iki mas narto pas lagi siaran di studio 2 pas lagi MANDU acara lomba karaoke. LIMA HARI MENCARI JUARA. 20 jULI.
NA PAS acara iki aku ape ngturke maturnuwunku karo keluaragane bunda MURNI cah.
mego piye wae bunda murni kuwi sing nyeponsori program IKI.
Na paling penting cah,, Mugo-mugo gak suwe maneh PUSPITA FM
iso ngadakno lomba karaoke maneh,
suk pan ono maneh sing tak jaluk fans PUSPITA sing jengeni mas edi kusno melu cahh.. (ok. ok. ok. )

JUMPA FANS PUSPITA FM. 2009

JUMPA FANS utawi temu mitro meniko di pun wontenaken kalian radio PUSPITA FM. Dinten minggu tgl 7 juni 2009. ing halam radio PUSPITA FM. Jl.argo puro no 15 lerawetan palang tuban.
Alhamdullilah engkang rawuh ing giyaran puniko katahhhhhh sanget
nganto kursi cacahipun 750. engkang pun di toto kalian panitia puniko ngantos kirang kuatahhhhh sanget.
sanak kadang, kejawi kagungan greget supados sedeluran puniko tetep raket cinancangan. radio PUSPITA.FM. Ugi kepingin paring bukti bilih media dengar puniko tasik katah engkang gandrung.
Awit radio piyambak nate di fonis kaliayan tiyang wasis bilih kanti njamure media TV. engkang demen kalian radio di tafsir bobrok.
ning nyatane engkang demen kalian radio puniko tasik kuatah sanget... malah sebagian mitrone PUSPITA Puniko katah engkang mitro enggal.
POTO engkang kepajang ing inggil piniko MBK LENES, MAS HADI BPK. BAMBANG kalian MAS NARTO.
na mbk lenes puniko sanak kadang SALAH SETUNGGALE MITRO KANG SETYO TUHU KALIAN radio PUSPITA FM.

JUMPA FANS PUSPITA FM. 2009

Sanak kadang temu mitro utawi kang sinebut ing inggil JUMPA FANS Puniko dipun wontenaken wonten halaman studio radio puspita fm. dinten minggu 7 juni 2009. allhadullilah engkang rawuh wonten ing dinten puniko ngantos kursi cacahipun 750. kursi puniko laris manis.
kejawi pangajab mugio keraketan seduluran puniko langkung langgeng temu mitro puniko ugi ngemu pasemon.
menawi media dengar puniko tasik katah engkang gandrung .
boten kados engkang pun aturaken kalian piyantun-piyantun wasis awit kanti njamuripun media TV media radio di vonis sakmangke sampun melampah ing dalan bobrok. ning nyatane boten toh njih,, laa puniko radio PUSPITA sampun buktiaken senao

Waranggono


Dunia tayub memang ibarat lahan subur bur bur bur. gimana tidak.
pendapatan waranggono di bumi ronggolawe sekali mangung nilainya bisa menycapai. Rp/3Juta. Wah andai mereka manggung satu bulan penuh duh duh duhhh berapa tu duitnya... Ringkesnya enek ya jadi suami mereka.
tapi bukan semua waranggono lo yang punya penghasilan sebesar itu hanya waranggono papan atas aja yang boleh senyum dengan hasil XL ini
di antaranya : nyi, wantikah - nyi mirawatidewi - nyi pipit 45 sari dan nyi wariati....
Nah.. hebat,, kan

semoga tayub tuban tetap BRAVO ya,,, nyi sehingga mas narto juga bisa tetep on air dengan SEKAR SETAMAN Nya. dan satu lagi mas narto kan juga tegal sawah'e di Tengah-tengah tayub.. dan sasi selo kayak gini mas narto lagi baratan cuti umum bersama waranggono - waranggono lainya. na gambar di ats itu namanya adalah nyi mirawati dewi dari bancar tuban. no hp nya maaf ya mas narto gak boleh ngasih ok.

SS. FANS CLUB 01


FANS. SEKAR SETAMA, Tulen
Jarot. Saking bogor sewu dawung palang tuban
dek'e iki sueneeeeeng temen karo sekar setaman opo maneh kapan mas narto sing siaran,, wis lali ngarit pokok'e,
na dek'e iki puinter cah,
pas mas narto gawe BLOG iki dek'e sing menehi pasilitas mulai pulsane hpne sampik komputere, maklum wektu iku mas narto durung duwe komputer dewe. dadi yo ngno lah,
mankane sampeyan kabeh tak kandani eee' menowo wae ije ono sing gak mudeng pekoro BLOG lan opo wae babakan Internet jajal to na rembukan karo fans. SEKARSETAM Siji iki.
kbare jare kapan sing Konsultasii iku pas bocah wedok na ayu pisan di jamin gratis tis tis..
HI HI HI HI HI ......

SRIHUNING MUSTIKO TUBAN

Soko akih'e gending - gending tayub tuban kanggone mas NARTO mung siji gending sing pas tenan mungguhe mas NARTO. ora Mung Mego gending'e kepenak tapi cakepan lan cengkoko'e sing mak,nyusssssssssssssss Tenan.
Kepinging Ngerti Koyo opo toh wujudte. na iki mas narto sempat nulis kurang luwih'e,,

SRIHUNING MUSTIKO TUBAN


Bowo Asmorodono
Sinebut pahlawan putri......
Sri Huning mustiko tuban
putro kanjeng
Siro lalweee ......

Duh perang labuh negoro...
bebelo wiratmoyooo...

Tan wurung sri Huning sirno
Dadi kusumaning bongsoo


LANGGAM :

Sri huning mustiko tuban
labuh trisno lan seboyo pati
marang raden wiratmoyo kang wis prasetyo anandur krenti

Sri huning Datan graeto
kang rinengkuh kadange pribadi
wiratmoyo puto nirooo siro lawe adi pati tuban

Sri Huning Putrane Abdi wonso pati nalikone uniii
kang pepulang madyo logoo.... perang tanding marang minak jinggo

Katresnane wiratmoyo tinampi dening loroo sri hining

Bebasan wekasan iro prating wismo alabuh negoro.